Wnioski na badania

WNIOSEK rodziców (opiekunów) o przeprowadzenie badania gotowości szkolnej dziecka 5- letniego/6 - letniego

Pobierz

WNIOSEK rodziców (opiekunów) o przeprowadzenie badania psychologicznopedagogicznego

Pobierz

WNIOSEK rodziców (opiekunów) o przeprowadzenie badania psychologicznopedagogicznego

Pobierz

Inne dokumenty

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE o stanie zdrowia ucznia dla potrzeb Zespołu Opiniującego Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Zabawy Rozwojowe w Pabianicach

Pobierz

WNIOSEK rodziców (opiekunów) o objęcie dziecka zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju

Pobierz