BADANIE GOTOWOŚCI SZKOLNEJ

„Badanie gotowości szkolnej” – spotkania konsultacyjno-diagnostyczne mające na celu określenie czy Państwa dziecko jest już gotowe do podjęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej, czy należy rozważyć odroczenie obowiązku szkolnego ob kolejny rok. Podczas spotkania przeprowadzamy serię testów pedagogicznych, psychologicznych i logopedycznych, które pozwalają określić stopień przygotowania Państwa dzieci do rozpoczęcia przygody ze szkołą.  Po każdym spotkaniu opracowujemy razem z pedagogiem diagnozę i podajemy ewentualne zalecenia do pracy z dzieckiem, które wymaga dodatkowego czasu na opanowanie umiejętności kluczowych do podjęcia nauki w szkole.

Na podstawie wyników badań wydajemy na Państwa wniosek opinie o braku gotowości szkolnej dziecka z zaleceniem odroczenia obowiązku szkolnego.

SKALA RYZYKA DYSLEKSJI

„Skala ryzyka dysleksji” jest to badanie w oparciu o kwestionariusz przygotowany przez prof. M. Bogdanowicz, który pozwala określić czy u Państwa dzieci mogą rozwinąć się tzw. specyficzne trudności w nauce – dysleksja rozwojowa”. Badanie trwa około 75 min i polega na wypełnieniu kwestionariusza przez rodzica, oraz na wykonaniu kilkunastu ćwiczeń przez dziecko w oparciu o program diagnostyczny „Dysleksja”. Pamiętajmy,  że aby badanie było miarodajne, dziecko powinno być tego dnia wypoczęte.
Obowiązkowym elementem tego badania jest spotkanie konsultacyjne z psychologiem, a jeżeli zachodzi potrzeba badanie poziomu inteligencji testem IDS.

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym przejawiających trudności w uczeniu się, nabywaniu kluczowych umiejętności. W zajęciach powinny wziąć udział także dzieci, u których obserwuje się trudności w opanowaniu liter, umiejętności pisania, zaburzonej koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz zaburzonej percepcji słuchowej.
Po szczegółowej diagnozie dla każdego dziecka ustalany jest indywidualny program zajęć terapeutycznych wypełniony po brzegi nauką przez zabawę i eksperymenty sensomotoryczne. Nasze zajęcia to nie tylko siedzenie przy stoliczku, to także dbałość o sprawność fizyczną i postawę oraz zdrowy kregosłup.  Podczas zajęć uczymy się pisać w piasku kinetycznym lub w wodzie. Dowiadujemy się czemu woda zmienia kolor i gęstość – jednym słowem uczymy się bawiąc.

TERAPIA DYSLEKSJI

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne ze szczególnym uwzględnieniem usprawniania umiejętności płynnego czytania oraz czytania ze zrozumieniem. Zajęcia prowadzone zgodnie z podstawą programową odpowiedniego typu szkoły. Każdy cykl zajęć rozpoczyna diagnoza pedagogiczna oraz badanie Skalą Ryzyka Dysleksji oraz Baterią Testów.  Nasi psycholodzy i pedagodzy zaproponują ciekawe i pełne eksperymentów zajęcia, które sprawią, że nauka czytania okaże się miła, łatwa i przyjemna.
Zajęcia trwają od 45 do 60 min. W zależności od potrzeb do cyklu terapeutycznego włączamy innych specjalistów: (dysgrafia – fizjoterapeuta + terapeuta ręki, dyskalkulia – pedagog + matematyk, itp.).