Kiedy warto zgłosić się do psychologa:

– Jeśli zauważają Państwo niepokojące objawy u swojego dziecka (np. nagłe zmiany jego zachowania, zwiększona lękliwość, agresja, trudności w opanowaniu umiejętności typowych dla jego wieku, moczenie mimowolne lub inne);
– Zastanawiają się Państwo, czy dziecko rozwija się prawidłowo;
– Potrzebują Państwo wsparcia w kwestiach wychowawczych;
– Nie wiedzą Państwo jak reagować na ciekawość dziecka w kwestiach rozwoju seksualnego;
– Wasza rodzina jest w kryzysie lub przeżywa poważne zmiany w związku z pojawieniem się kolejnego dziecka, czyjąś śmiercią, poważną chorobą, rozwodem;
– Czują się Państwo przytłoczeni i zmęczeni wyzwaniami jakie niesie ze sobą łączenie roli rodzica, współmałżonka, osoby rozwijającej się zawodowo i troszczącej o domowe ognisko;
– Po prostu chcą Państwo się zrelaksować i wygadać. 

BADANIE PSYCHOLOGICZNE DZIECKA

Każde badanie rozpoczyna się zebraniem bardzo szczegółowego wywiadu z rodzicem dotyczącego okresu prenatalnego i postnatalnego oraz rozwoju psychoruchowego od urodzenia do momentu diagnozy. W zależności od wieku i problemów psycholog dobiera odpowiedni zestaw narzędzi diagnostycznych, testów, prób, diagnozy pedagogicznej. Badanie obejmuje 2 lub więcej spotkań diagnostyczno-konsultacyjnych, aby dziecko nie czuło się zbyt przemęczone i przytłoczone ilością prób jednego dnia. Badanie odbywa się w przyjaznym pokoju, zawsze za zgodą lub nawet w obecności rodzica, jeśli dziecko przejawia nasilony lęk przed rozstaniem z rodzicem. Po dokonaniu analizy wyników psycholog przedstawia Państwu wyniki na oddzielnym spotkaniu oraz wydaje opinię oraz ewentualne zalecenia.

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE DLA RODZICÓW

Zapraszamy na konsultacje w kwestiach wychowawczych oraz edukacyjnych. Nasz zespół terapeutów odpowie na każde nurtujące Państwa pytania. Przygotujemy dla Państwa zalecenia oraz obdarujemy materiałami, które będą pomocne w pracy z dzieckiem w domu.
Najlepsza terapia to ta, która odbywa się w domowym zaciszu w formie zabawy.

TERAPIA RODZINNA I INDYWIDUALNA DLA OSÓB DOROSŁYCH

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE DLA DZIECI

W ramach zajęć terapeutycznych dla dzieci w NPPP Zabawy Rozwojowe proponujemy Państwu zajęcia z:

– Bajkoterapii z elementami arteterapii – zajęcia z bajką, dostosowaną do aktualnych problemów dziecka, połączone z arteterapią i ćwiczeniem umiejętności interpersonalnych.
Podczas zajęć dzieci uczą się wypowiadać, kształtują umiejętności pracy z grupie. Ponadto dzięki elementom socjoterapeutycznym podczas zajęć pomagamy dzieciom przezwyciężyć stres, strach czy ograniczyć występowanie problemów wychowawczych.

– Treningu asertywności – podczas zajęć dzieci poznają różne emocje i uczą się poprawnie je kontrolować. Zajęcia skierowane są szczególnie do dzieci, które są wycofane, bojaźliwe i posiadają niską samoocenę, jak również problemy w grupie rówieśniczej (szkolnej, przedszkolnej). Każde spotkanie to połączenie różnych technik pedagogicznych,psychologicznych i socjoterapeutyczych.

– Trening metodą C.H. Knill – metoda Knill jest jedną z wielu uznanych na świecie metod pracy z dziećmi nadpobudliwymi, agresywnymi oraz dla dzieci z zespołem Down’a, zespołem Aspergera czy z autyzmem. Dzięki ćwiczeniom przy odpowiednio skomponowanej muzyce
i konkretnym ćwiczeniom dzieci poznają własne ciało. Wszystkie programy intensywnie rozwijają percepcję słuchowo-wzrokową. Wykorzystanie naturalnego dla małego dziecka ruchu sprzyja likwidacji napięć, wspomaga komunikację, wycisza. Muzyka stymuluje
i podwyższa uwagę dzieci.

– Trening Umiejętności Społecznych

– Terapia metodą KidsSkills – Dam Radę