KONSULTACJE I PROFILAKTYKA LOGOPEDYCZNA

W naszej poradni konsultacje i profilaktyka logopedyczna odbywają się w poniedziałki, i piątki.
Obecnie nasza poradnia prowadzi akcję „Bilans Mowy dwulatka – 20 słów na 2 lata to zdecydowanie za mało”. 
W ramach akcji przeprowadzamy przesiewowe badanie logopedyczne dzieci między 2 i 3 rokiem życia.
Dodatkowo można uzyskać materiały do pracy z dzieckiem w domu.

DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA

Diagnoza logopedyczna to proces polegający na wywiadzie z rodzicem, obserwacji dziecka, badaniu sprawności narządów artykulacyjnych, jak również orientacyjnym badaniu słuchu, i badaniu słuchu fonematycznego.
W naszej poradni do badań wykorzystujemy 100-wyrazowy test artykulacyjny autorstwa E.Krajny jak również testy przesiewowe dla dzieci przedszkolnych I.Michalak – Widery. Dla starszych dzieci i młodzieży mamy również Test Logopedyczny I.Michalak-Widery oraz program Logopedia wyd. YDP.

Aby diagnoza przebiegała sprawnie radzimy wcześniej przygotować się do niej i przypomnieć sobie:
– jak przebiegał okres ciąży i porodu
– jak Państwa dziecko rozwijało się motorycznie (kiedy zaczęło siedzieć, chodzić, itp.)
– jak kształtował się rozwój mowy do chwili diagnozy (czy dziecko głużyło, gaworzyło, ile wyrazów mówi obecnie).

Ponadto warto przygotować informacje o ogólnym stanie zdrowia dziecka i jeżeli dziecko było wcześniej badane np. przez lekarzy specjalistów czy w innej poradni psychologiczno-pedagogicznej zebrać wszelkie opinie i materiały mogące pomóc w ustaleniu właściwej diagnozy i opracowani planu terapii.

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

„Terapia logopedyczna” zajęcia podczas których korygujemy wady wymowy lub wspomagamy opóźniony rozwój mowy. Podczas zajęć rozwijamy  także umiejętności pod kątem programu przedszkolnego lub szkolnego. Staramy się dopasować do indywidualnych możliwości dziecka poprzez zabawę z elementami nauki, a także zintensyfikowaną terapię logopedyczną z wykorzystaniem nowoczesnych programów komputerowych, a także urządzeń wspomagających korygowanie wad wymowy.  Możliwe jest również włączenie do zajęć elementów logorytmiki, czyli zajęć logopedycznych z wykorzystaniem muzyki. Wszystkie zajęcia prowadzone są
w oparciu o autorski program terapii z wykorzystaniem podstaw programowych dla przedszkoli i szkół.

Zajęcia w naszej poradni trwają od 30 do 45 min – długość zajęć dopasowana jest do indywidualnych możliwości dziecka.
Godziny terapii ustalane są indywidualnie w zależności od Państwa możliwości, jak również dostępności naszych terapeutów.

WCZESNA INTERWENCJA LOGOPEDYCZNO-TERAPEUTYCZNA

„Wczesna interwencja logopedyczno-terapeutyczna” to stymulowanie rozwoju od noworodka do 6 roku życia. Podczas zajęć rozwijamy percepcje wzrokowo-słuchową, a także koordynację ruchowo-wzrokową dziecka.  Stymulujemy rozwoju mowy lub wspomagamy go jeżeli występują deficyty lub brak harmonijnego rozwoju. Ponadto każde zajęcia zawierają elementy wyciszające, aby niwelować skutki np. nadpobudliwości czy agresji u dzieci. Indywidualny program terapii stworzony przez logopedę i terapeutę pedagogicznego pozwala na dopasowanie go do potrzeb Państwa dziecka.

W odpowiedzi na potrzeby Państwa dzieci przed rozpoczęciem zajęć zawsze przeprowadzamy szczegółowy wywiad i diagnozę dziecka.