WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU 

Zajęcia WWR przeznaczone są dla dzieci u których występują różnorodne niepełnosprawności, deficyty oraz opóźnienia. W naszej poradni zespół złożony z psychologa, logopedy, pedagoga, lekarza pediatry oraz fizjoterapeuty po dokonaniu pełnej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej oraz lekarskiej opracowuje szczegółowy program indywidualnej terapii z poszczególnymi specjalistami. Dla wszystkich dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju zajęcia na terenie naszej poradni są bezpłatne. Udział w programie WWR możliwy jest do chwili gdy dziecko rozpoczyna naukę w 1 klasie szkoły podstawowej. Jeżeli zostaną Państwo przyjęci na WWR u nas, to macie gwarancję kontynuacji do chwili rozpoczęcia nauki w szkole.

W ramach programu realizujemy od 1 do 8 godzin miesięcznie z dzieckiem. Godziny te wynikają z ustawy i są dzielone pomiędzy terapeutów. Ponadto w ramach WWR mają Państwo możliwość indywidualnych spotkań z terapeutą w celu omówienia postępów dziecka. W poradni dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dziecko regularnie co tydzień spotykało się z psychologiem, logopedą czy pedagogiem. Zdajemy sobie sprawę z faktu jak ważna jest ciągłość terapii dlatego pracujemy przez 12 miesięcy w roku.  Podczas każdych zajęć w różnorodny sposób stymulujemy dziecko włączając w każde zajęcia elementy integracji sensorycznej, treningu umiejętności społecznych czy treningu zastępowania agresji.